Glada Laxe - förskola I ur och Skur

Välkommen till Glada Laxe - förskola I Ur och Skur

Glada Laxe är en ideell förening som driver enskild förskola i Nyhamnsläge.
“I Ur och Skur” är samlingsnamnet på förskolor som är anslutna till Friluftsfrämjandet.

Folder: Glada Laxe - Förskola i Ur och SkurVerksamhetens grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen året om. Barnen får stöd i sin egen utveckling av det som finns i naturen. Forskning har också visat att utomhuspedagogisk verksamhet har positiva hälsoeffekter på både barn och personal genom minskad stress och ökat immunförsvar.

Kunskap om naturen ger en ökad förståelse för de naturliga sambanden. Barnen blir miljömedvetna och kunskapen förmedlas genom lek och ett undersökande arbetssätt. De lär sig uppträda på ett bra sätt i naturen genom att vara där i alla väder. Glada Laxe är med i Sveriges största miljönätverk för pedagogiska verksamheter, Grön Flagg

Vi hoppas att ditt intresse har väckts för vår verksamhet. Kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla ditt barn. Passa även på att läsa vår folder!