Glada Laxe - förskola I ur och Skur

Om oss

Hur började det?

Glada Laxe förskola startades 1990 av fyra entusiastiska föräldrar och i början drevs verksamheten i mycket liten skala i en vanlig villa i Nyhamnsläge. Idag har visserligen Glada Laxe expanderat, men vi slår vakt om närheten mellan barnen, personalen, föräldrarna och närmiljön. Vårt namn “Glada Laxe” kommer från “Mulles” vän som bor i havet.

Läget

Glada Laxes hemvist är i Strandbackens lokaler i Nyhamnsläge. Här har vi en stor tomt och gångavstånd till stranden och fäladen.

Barngrupper och personal

På Glada Laxe har vi totalt fem grupper, två grupper för de yngsta barnen – Knopp blå och grön samt två grupper för de äldre barnen –  Tumlare och Maneter (läs mer om grupperna under särskild flik). Fem-sexåringarna som efter sommaren börjar skolan har en egen grupp – Hemliga Klubben. Innan ditt barn börjar sin inskolning hos oss träffar barnet ansvarig pedagog hemma för att de ska lära känna varandra. En förälder skolar in sitt barn under cirka två veckor.

Personalen på Glada Laxe har både högskolekompetens och specialutbildning i “Ur och Skur-pedagogiken”. Vår målsättning är att hålla en hög kompetensnivå hos personalen. En förskolechef leder den dagliga verksamheten och är pedagogiskt ansvarig.

Kullaberg

Minst en dag per vecka under sommarhalvåret tillbringar vi vid Friluftfrämjandets stuga i Björkeröd på Kullaberg. Då lämnar du och hämtar ditt barn mitt i naturreservatet. Där lever vi friluftsliv, utforskar naturen och äter vår matsäck ute i den stora trädgården eller i skogen.

Även annat än uteliv

Även om Glada Laxe är en Ur och Skur-förskola, så glömmer vi inte att måla, klippa, klistra, sjunga, dansa och lära oss en massa saker även när vi är inne. Ibland går vi på studiebesök eller på teater och bibliotek. På vintern är det skridskoskola för alla våra 4 och 5-åringar.

Om föreningen

Glada Laxe är en ideell förening som bedriver förskola. Det innebär att föräldrarna har ansvaret för ekonomi och som arbetsgivare. Verksamheten drivs av en styrelse bestående av föräldrar och förskolechef. Föreningen har en stabil ekonomi och drivs utan vinstintresse. Allt ev. överskott investeras in i verksamheten.

Arbetsplikt

Alla familjer har arbetsuppgifter i verksamheten. Genom att delta i arbetsgrupper sköter vi inne- och utemiljön på förskolan, marknadsföring och ansvarar för vår hemsida som används flitigt av både föräldrar och personal. Varje fredag eftermiddag arbetar ett par familjer i förskolan, vilket brukar bli ca 1-2 fredagar/termin och familj.

Genom att vi styr och deltar i verksamheten har vi föräldrar all möjlighet att vara med och påverka den till det bästa för våra barn. Vi får en naturlig insyn i barnens vardag och vi lär också känna varandra.  Genom vårt arbete ser vi till att mer resurser, i form av personal och pengar, satsas på våra barn än vad som är brukligt i en “vanlig” förskola.

Upp