Glada Laxe - förskola I ur och Skur

Grupper

Här presenteras våra barngrupper: Knoppar, Tumlare och Maneter.

Knopp Grön och Blå

Knopparna är våra yngsta barn, 1-3 år gamla. De är fördelade på två grupper, Knopp grön och Knopp blå, med plats för tio barn i varje grupp.

Språk, rytmik, sagor, rörelselek, skapande och matematik är något vi arbetar kontinuerligt med samtidigt som fokus ligger på den fria leken och upptäckandet av närmiljön. Vi gör utflykter till skogen, stranden och hamnen eller stannar på gården och letar småkryp. Vi har tillgång till stora ljusa lokaler som bjuder in till diverse aktiviteter. Barnen sover på britsar i sovsäckar i vårt uterum året om.

Tumlare

Gruppen är åldersblandad med 15 barn från 3-6 år. Utomhus väljer vi ut vissa platser att vistas på, både i skogen och på stranden. Vi använder naturen för att lära oss mer om kretsloppstänkande, växter och djur samt hur vi ska bete oss i skogen och vid havet. Vi gör utflykter, utforskar närmiljön och åker ibland på konserter och utställningar. Varje vår och höst tillbringar vi en dag i veckan uppe på Kullaberg. Vi gör allt längre vandringar med barnen både i trakterna kring Nyhamnsläge och på Kullaberg.

Barnen som är 4-6 år deltar i vår skridskoskola där vi lär oss åka skridskor.

Under våren är det dags för våra 6-åringar att besöka skolan (Utekul) och träffa sina blivande skolkamrater och förbereda övergången till förskoleklass. Då har vi samarbete med de förskolor som tillhör Nyhamnsskolan.

Maneter

Gruppen är åldersblandad med 15 barn från 3-6 år.

Utomhus väljer vi ut vissa platser att vistas på, både i skogen och på stranden. Vi använder naturen för att lära oss mer om kretsloppstänkande, växter och djur samt hur vi ska bete oss i skogen och vid havet. Vi gör utflykter, utforskar närmiljön och åker ibland på konserter och utställningar. Varje vår och höst tillbringar vi en dag i veckan uppe på Kullaberg. Vi gör allt längre vandringar med barnen både i trakterna kring Nyhamnsläge och på Kullaberg. V

Barnen som är 4-6 år deltar i vår skidskoskola där vi lär oss åka skridskor.

Under våren är det dags för våra 6-åringar att besöka skolan (Utekul) och träffa sina blivande skolkamrater och förbereda övergången till förskoleklass. Då har vi samarbete med de förskolor som tillhör Nyhamnsskolan.