Glada Laxe - förskola I ur och Skur

Grön Flagg

Glada Laxe är en Grön Flagg-certifierad förskola. Det innebär att verksamheten skall genomsyras av ett miljö- och hållbarhetstänkande, det kan handla om att göra insatser i verksamheten inom t ex valet av städprodukter och att man väljer att köpa in miljömärkta produkter och livsmedel.

gronflagg+350

 

Läs mer om Grön Flagg här.