Glada Laxe - förskola I ur och Skur

Ansökan om plats

Vänligen fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse för en förskoleplats hos oss.
Glöm inte ange födelsedatum för ditt barn i meddelandet!

(Du kan även använda blanketten för intresseanmälan som du då skickar till förskolan med vanlig post.)

Barnets namn

Personnummer

Adress

Postnr och ort
 


Ditt namn ("Förälder 1" - obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Telefon, hem

Mobil

Namn "Förälder 2" (EJ obligatoriskt)

e-post, förälder 2


Vi önskar börja på Glada Laxe den
(datum)

Barnets ungefärliga tider på förskolan

Övrigt